Contacte al 93 877 44 54 / Dilluns-divendres de 9:00-16:00

​Comptabilitzar les jornades laborals, ara per llei


EL GOVERN OBLIGARÀ A TOTES LES EMPRESES A COMPTABILITZAR, PER LLEI LA JORNADA LABORAL DELS TREBALLADORS. LA MESURA ES FARÀ EFECTIVA A PARTIR DEL 12 DE MAIG

ÉS OBLIGATORI REGISTRAR LA JORNADA LABORAL DELS EMPLEATS?

La realització d'un temps de treball superior a la jornada establerta, les hores extres no remunerades i els excessos de jornada, són pràctiques que afecten la vida personal dels treballadors. Per evitar situacions injustes o de poca ètica, el govern obligarà a totes les empreses a registrar les seves jornades laborals.

QUÈ ESTABLEIX EL NOU ARTICLE 34 DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS?

Per a lluitar contra la precarietat laboral en la jornada de treball el Govern ha aprovat la reforma de l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors. Hi afegeix un nou apartat 9 que obliga les empreses a garantir el registre diari de jornada, incloent l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora.

QUINA ÉS L'OBLIGACIÓ PER A LES EMPRESES?

El Consell de Ministres del 8 de març de 2019 va aprovar la modificació de l'Estatut dels Treballadors per a establir l'obligatorietat de registrar l'inici i la finalització de la jornada laboral. La nova llei, serà aplicable als 2 mesos de la seva publicació en el BOE (12 març). Per tant, es farà efectiva el proper 12 de maig.

QUÈ IMPLICA AQUESTA NOVA REFORMA?

  • Les empreses hauran de garantir el registre diari de les jornades dels seus empleats mitjançant un sistema acordat per l'empresa i els representants dels treballadors.
  • Les empreses hauran de conservar el registre durant 4 anys i ha de romandre a la disposició dels treballadors, els seus representants legals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  • No complir amb aquesta obligació de serà considerat una infracció greu, que pot comportar sancions de fins a 6.250 €.

Així doncs, a partir del 12 de maig, totes les empreses estaran obligades a buscar la manera de comptabilitzar tots aquests paràmetres d’una forma efectiva i transparent. I la millor solució recau un altre cop en la tecnologia. Aprofitar els terminals intel·ligents que fabriquen marques com Safescan, pot ajudar-nos i molt a la realització d’aquestes tasques. Especialment per superar errors de factor humà, que poden acabar amb sancions considerables.