Contacte al 93 877 44 54 / Dilluns-divendres de 9:00-16:00

Servei en període COVID19

A causa de l'excepcional situació causada per la Covid19 poden aparèixer incidències en les cadenes d'aprovisionament que ocasionin endarreriments en els lliuraments dels productes.

En concret, però no exclusivament, es pot donar el cas de:

 • Manca de capacitat de fabricació per situació laboral dels proveïdors
 • Escassedat en algunes matèries primeres
 • Dificultats en el transport de mercaderies
 • Confiscació de productes per part de les autoritats
 • Alentiment dels tràmits administratius d'aprovació o certificació de productes
 • Obligatorietat de proveïr col·lectius sanitaris

Així mateix, es poden produir oscil·lacions de preus i variacions en les referències aprovisionades. Aquestes variacions no afectaran ni a la qualitat, ni a les especificacions ni al grau de compliment de les certificacions.


Des de Monterra el nostre compromís és:

 • Informar amb la màxima veracitat possible de les disponibilitats actuals dels productes
 • Informar amb la màxima veracitat possible dels terminis esperables de lliurament dels productes
 • Mantenir oberta la comunicació amb tots els nostres clients a través del telèfon, correu electrònic i pàgina web
 • Servir les comandes per estricte ordre d'arribada


Com a client, al procedir amb aquesta comanda, vostè entén que:

 • Es poden produir endarreriments importants en alguns productes, per les causes esmentades i alienes a la nostra voluntat.
 • Es poden produir canvis en les referències servides respecte les mostrades al lloc web. En cap cas això significarà una pèrdua de qualitat ni un canvi d'especificacions tècniques o certificacions.
 • Mónterra pot subministrar parcialment la comanda, fins a completar-la


Tot això sense perjudici dels drets que com a client l'emparen i als quals pot recórrer en tot moment.